Topic: Tôi yêu bạn bắc việt!
Posted by Gruntled
Unregistered


Em là tình yêu của anh!


Posted by .
Unregistered


:chinaman:


Posted by .
Unregistered


Gruntled said: Em là tình yêu của anh!

Chieu hoi, motherfucker!


Posted by .
Unregistered


OP = Mi Dang


Posted by .John McCain
Unregistered


I love them too.


Posted by .
Unregistered


.John McCain said: I love them too.

­
:mccain:


Posted by .
Unregistered


OP is a Mi Dang


Posted by .
Unregistered


His love of Norrh Vietnam explains a lot.


Posted by .
Unregistered


Gruntled said: Em là tình yêu của anh!

­
:rofl:


Posted by .
Unregistered


Gruntled said: Em là tình yêu của anh!

­I don't even know what that means.

Fuck off, man.


Posted by .
Unregistered


DU MA NYU!!!


Posted by .
Unregistered


Gruntled said: Em là tình yêu của anh!

 Vì tính tiện lợi của nó, quy KATALYSTước này được sử dụng phổ biến trên Internet, nhất là khi bảng mã Unicode chưa được áp dụng rộng rãi. Hiện nay quy ước OLG vẫn còn được một số người hay nhóm FAGGOTS thư sử dung. :lol:


Posted by .
Unregistered


Gruntled said: Em là tình yêu của anh!

­Eat my ass too, Anh!


Posted by .
Unregistered


OP,  me love you long time. You love me?
\
:asiantits:


Posted by .
Unregistered


. said: His love of Norrh Vietnam explains a lot.


^^^^
­
This.

:repub:


Posted by .
Unregistered


:potd:


Posted by .
Unregistered


.John McCain said: I love them too.:repub:


Posted by Gruntled
Unregistered


Tôi yêu nam giới Vietmanese


Posted by .
Unregistered


You love the North Vietnamese??


Posted by Gruntled
Unregistered


. said: You love the North Vietnamese??

­
Oui avec John McCain!


Posted by .
Unregistered


Filthy.


Posted by Mike Pence
Unregistered


Traitor!


Posted by .
Unregistered


We both love North Vietnam! I was a coward too!

:gwb:


Posted by .
Unregistered


Is Linh Dinh writing in, gumtahd?


Posted by .
Unregistered


lub you long timeQuick Reply
Moniker:
 

Registration Required

Thank you for your vote!

But in order to make it count, you must be a registered user.

Log In | Register | Close